Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
Tjenester

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver har oppgaver knyttet til følgende områder:

~Finansiere, gjennomføre og rapportere en årlig tilstandsovervåking.
~Fastsette miljømål for Mjøsa og tilløpselvene og foreslå tiltak for at disse kan nås.
~Koordinere og samordne andre pågående undersøkelser i vassdraget.
~Drive informasjons- og motivasjonsarbeid, samt forestå spesielle undersøkelser etter behov.  
~Være sekretariat for Vannområde Hunnselva. 
~Være vannområdeutvalg for Vannområde Mjøsa. 

 

 

 

 

 
   
     
   

2009 © mikweb design