Redusert sikt i Mjøsa etter regnværet
Målinger NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte den 8. september, viser at siktedypet i Mjøsa var redusert fra 7-8 m i august til drøyt 5,5 m ved de fleste prøvestasjonene. Miljømålet sier at siktedypet skal være minst 8 m i Mjøsas sentrale hovedvannmasser.

Nedgangen er trolig først og fremst en effekt av flommen i flere av tilløpselvene i begynnelsen av måneden. Det er fortsatt en god del kiselalger i vannmassene, og dette kan også ha bidratt noe til å redusere siktedypet. Så langt ser imidlertid ikke kiselalgemengden i Mjøsa ut til å nå nivået fra 2013, da miljøtilstanden ble karakterisert som moderat.

Prøvestasjonen ytterst i Furnesfjorden skilte seg ut med fortsatt bra siktedyp (8 m), muligens på grunn av mindre påvirkning fra flomstore elver i dette området.

   

2005 © mikweb design