Fortsatt gode badetemperaturer i Mj°sa
Mye fint og varmt vær i sommer har resultert i relativt høye temperaturer i innsjøen. Men har det vært rekordvarmt?

Ved siste prøverunde, som Vassdragsforbundet og NIVA gjennomførte den 6. august, ble de høyeste temperaturene målt i Furnesfjorden. Her var det 21 °C på 0,5 m dyp og over 20 °C helt ned til 10 m dyp. Prøvestasjonene Brøttum og Skreia hadde begge 19 °C på 0,5 m, mens Kise hadde 20 °C på 0,5 m dyp. Overvåkingsstasjonene er plassert "midtfjords", så på grunne områder langs land er det rimeligvis noe høyere temperaturer enn dette mange steder.

Det har så langt ikke blitt målt rekordhøye temperaturer i Mjøsa, heller ikke nest høyeste for sjiktet 0-10 m, iallfall ikke ved Skreia. Hvorvidt det blir rekord med hensyn til middeltemperatur for sesongen, gjenstår selvsagt å se.

Siktedypet var relativt lavt (4,2 m) ved Brøttum på grunn av brepartikkelpåvirkningen fra Lågen. For øvrig ble det målt siktedyp på mellom 6,5 og 7,2 m.

Feltobservasjonene kan tyde på at det har vært en moderat økning i algemengden i løpet av de siste ukene. Overvåkingen videre utover i august og september vil vise hvor store algemengder som vil utvikle seg i løpet av vekstsesongen 2014,


 

   

2005 © mikweb design