Statsråden besøkte Vannområde Mjøsa
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft med følge møtte i går representanter for Vassdragsforbundet, NIVA, HIAS og Fylkesmannen i Hedmark ved Mjøsas bredd.

Tema var tilstand og utfordringer i Mjøsa og vannområdet for øvrig, og Vassdragsforbundet ved daglig leder var vert for møtet. Ellers deltok NIVA v/forsker Jarl Eivind Løvik, HIAS v/adm.dir. Morten Finborud, Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen v/avd.dir. Jørn G. Berg og overing. Ragnhild Skogsrud, to Høyrepolitikere fra Hedmark og pressen.

Momenter i orienteringene var "arven etter Mjøsaksjonene", organisasjonen Vassdragsforbundet, hovedutfordringer i vårt store vannområde, arbeidet med tiltaksanalysen, behovet for fortsatt overvåking og gode statlige budsjetter til dette, utviklingen i miljøtilstanden i Mjøsa og utfordringene for HIAS i et endret klima.

Statsråden stilte gode spørsmål underveis og takket til slutt for interessante orienteringer i strandkanten ved HIAS-anlegget.

Fra høyre: Jarl Eivind Løvik, Morten Finborud, statsråd Tine Sundtoft og Odd Henning Stuen diskuterer miljøtilstanden i Mjøsa. - Foto: Ragnhild Skogsrud

   

2005 © mikweb design