Dokumenter og foredrag fra Årsmøte & Fagdag 31.03.2014

Vi har nå lagt ut viktige årsmøtedokumenter og presentasjoner fra fagdagen.

Protokoll fra Vassdragsforbundets årsmøte 31. mars 2014

Styrets årsberetning 2013

Årsoppgjør 2013

Årsmelding 2013

Tiltaksanalysen for Vannområde Mjøsa - Leif Simonsen, Norconsult

Revisjon av konsesjoner - Ola Hegge, Fylkesmannen i Oppland

Overvåkingsresultater fra 2013 - Jarl Eivind Løvik, NIVA

Miljøgiftsituasjonen i Mjøsa - Eirik Hovland Steindal, Miljødirektoratet 

   

2005 © mikweb design