Betydelige algemengder på sensommer og tidlig høst
Som vanlig ble det en oppblomstring av kiselalger i Mjøsa på sensommeren, men oppblomstringen ble mer markert i 2013 enn foregående år.

NIVAs målinger av klorofyll-a viste maksverdier på fra 3,9 til 4,9 mikrogram per liter i august-september ved de ulike prøvestasjonene. Gjeldende miljømål for Mjøsa sier at middelverdien av klorofyll-a i vekstsesongen ikke bør overskride 2 mikrogram per liter.

preview

NIVA-forsker Jarl Eivind Løvik henter vannprøver bl.a. for å måle klorofyll-a

Størst algemengde ble registrert ved Brøttum den 3. september. Store tilførsler av næringsstoffer med flommen i slutten av mai, i kombinasjon med mye fint vær utover sommeren og tidlig høst, kan være en sannsynlig forklaring på at algemengdene ble så pass store i 2013.

De betydelige algemengdene førte til at sikten i vannet ble relativt dårlig utover i sesongen. I perioden med mest alger, varierte siktedypet i området 5,6 - 6,5 m ved de ulike prøvestasjonene. I begynnelsen av oktober hadde algemengden avtatt markant, og siktedypet var økt til 8,7 - 9,4 m. Miljømålet for innsjøen er at siktedypet i Mjøsas sentrale hovedvannmasser skal være mer enn 8 m. 

   

2005 © mikweb design