NVE planlegger tiltak i Hunnselva
Tiltaksanalysen for Vannområde Hunnselva skisserte en rekke tiltak for å oppnå god miljøtilstand i hele vassdraget. Nå er NVE i gang med planleggingen av biotoptiltak i nedre deler av elva.

Hunnselva er gyteelv for storaure fra Mjøsa, og strekningen er i dag for lite variert. Aktuelle tiltak er to nye terskler i området mellom Strandgatebrua og de eksisterende tersklene, samt utlegging av grupper med stor stein videre oppover til Huntonkulpen og en terskel i elva mellom lagertomta på Hunton og riksvei 4. I tilknytning til steingrupper og terskler tilføres gytegrus, og bunnen danderes for å få egnet vannhastighet og stabilt grussubstrat av egnet kornfordeling. 

Her skimtes betongtersklene i elva. Gjøvik Rådhus i bakgrunnen.Kari Svelle Reistad og Odd-Arne Haarseth fra NVE planlegger tiltak for storauren.

   

2005 © mikweb design