Prøvetakingen startet på Mjøsa
Med finvær og ypperlige isforhold som ramme, ble de første vannprøvene fra Mjøsa hentet opp rett før påske.

De fire faste prøvestasjonene (Skreia, Furnesfjorden, Kise og Brøttum) ble besøkt 25. og 26. mars. Vi tok vannprøver fra 0,5 m og ned til de store dyp.

Hensikten med disse tidlige analysene er primært å dokumentere basiskonsentrasjonen av stoffer som har betydning for produksjonsforholdene i Mjøsa. Kunnskap om den tidsmessige utviklingen av basiskonsentrasjonen av fosfor er viktig for å kunne registrere endringer i innsjøens næringsstatus (trofinivå) og produksjonskapasitet over tid. Ett av miljømålene for Mjøsa er knyttet opp mot basiskonsentrasjonen av total-fosfor.

Her er Jarl Eivind Løvik, NIVA i sving på stasjon "Skreia":

   

2005 © mikweb design