Fakta om viktige vassdragsavsnitt

Her viser vi faktaopplysninger for de fleste større vassdragsavsnitt i Vannområde Mjøsa.

Det enkelte vassdrag presenteres kort - med brukerinteresser, brukerkonflikter, de viktigste påvirkninger, vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå minst god miljøtilstand innen 2021 og kandidater til SMVF.

Lågen - fra Lesjaskogsvatnet til Otta

Lågen - fra Otta til Harpefossen

Lågen - fra Harpefossen til Hunderfossen

Lågen - fra Hunderfossen til Mjøsa

Mjøsa

Otta

Sjoa

Vinstra

Moksa

Mosåa

Gausa

Hunnselva

Lenaelva

Mesnaelva

Moelva

Brumunda

Flagstadelva

Svartelva

   

2005 © mikweb design