Oppsummering påvirkninger i Vannområde Mjøsa
Her presenterer vi en kortfattet oppsummering av karakteriseringsarbeidet i Vannområde Mjøsa og påvirkningskart for vannområdet samlet.

Karakterisering og Hovedutfordringer - Sammendrag

Landbruk

Husholdninger (spredt avløp)

Fysiske endringer i vassdraget

Fiskevandringshindre

Vannføringsregulering

Sur nedbør

Fremmede arter

Kandidater SMVF

Risikokart

   

2005 © mikweb design