Innspill til Årsrapport 2011
Etter en grundig gjennomgang med alle ansvarlige myndigheter har vi levert innspill til årsrapporteringen for 2011 i Vannregion Glomma.

Dette er en gjennomgang av hvilke tiltak som ble gjennomført i vannområdet i fjor, sett i forhold til handlingsprogram og opprinnelig tiltaksanalyse og forvaltningsplan. Oversikten viser blant annet ansvarlig, effekt, kostnader og når de ulike tiltak forventes ferdig.

Årsrapport 2011 - Hunnselva - Tekstdel

Årsrapport 2011 - Hunnselva - Tabell

   

2005 © mikweb design