Vassdragsforbundets styre på studietur til Sverige
I slutten av oktober 2011 dro styret i Vassdragsforbundet på studiebesøk til Hjo og Jönköping ved Vättern. Våre kolleger i Vätternvårdsförbundet tok vel imot oss.

Fra et innholdsrikt program nevnes erfaringsutvekslinger om arbeidet med helhetlig vannforvaltning og diskusjoner om mulig fag-/prosjektsamarbeid; orienteringer om Vättern, fisket, biosfæreområde og en svært forurenset bysjø; befaringer for å se på elverestaurering og gytende storørret; prøvesmaking av kreps fra innsjøen og besøk på Almnäs Bruk, ett av Sveriges største heløkologiske jordbruk. Vi anser det som meget viktig å opprettholde denne kontakten med svenske fagkolleger.

Svensk-norsk forbrødring. Foto: Måns Lindell  (Klikk for større bilde)

   

2005 © mikweb design