Overvåkingen i Vannområde Mjøsa godt i gang

Den årlige overvåkingen av vannkvaliteten i Mjøsa ble startet med prøvetaking fra isen på de 4 faste prøvestasjonene i midten av mars. Videre har det blitt gjennomført prøveinnsamling 18. mai og 7. juni. 

I mai var det sirkulasjonsforhold med ca 4 grader på alle dyp og stort siktedyp (12,5 m) på Skreia-stasjonen. På de andre stasjonene var de øvre vannlagene noe oppvarmet til 7 - 8 grader, og siktedypet var betydelig dårligere (3,8-7,2 m) pga. flompåvirkning og muligens en våroppblomstring av alger.

Den 7. juni var vannmassene temperaturmessig sjiktet også på Skreia-stasjonen, og siktedypet var redusert til 7,2 m. Temperaturen i overflaten var på ca 10 grader. Ved de andre stasjonene var temperaturen ca 2 grader høyere. Siktedypet lå på 6,2 m ved Brøttum, 7,5 m ved Kise og 7,3 m i Furnesfjorden.

Prøveinnsamlingen går også som planlagt i tilløpselvene Lena, Hunnselva, Gausa, Lågen, Flagstadelva og Svartelva samt i utløpselva Vorma.

   

2005 © mikweb design