God sikt i Mjøsa, men blågrønnalgen Anabaena er på gang

Ved prøverunden den 14. juli var det relativt god sikt i Mjøsa. Vi observerte imidlertid til dels store mengder av blågrønnalgen (cyanobakterien) Anabaena i de øvre vannlag, spesielt på prøvestasjonene Furnesfjorden og Kise.

Siktedypet var 7,3 - 8,0 m ved prøvestasjonene Kise, Furnesfjorden og Skreia. Målsettingen er en sikt på minst 8 m.

Større eller mindre oppblomstringer av Anabaena er nærmest et årvisst fenomen i Mjøsa. I dagene og ukene som kommer kan det lokalt forventes markerte forekomster av denne cyanobakterien. Ofte finner en Anabaena på eller nær overflaten. Vind og strøm kan da føre den til bukter og viker der vannet blir sterkt grønt eller blågrønt farget, samtidig som siktedypet reduseres til bare noen få desimeter.

I august 2009 gjennomførte NIVA analyser av mulig innhold av giftstoffet microcystin (et cyanotoksin) i en forekomst av Anabaena fra Brumunddal båthavn. Mikrocystin ble ikke påvist i prøven, og det ble antatt som lite sannsynlig at oppblomstringen inneholdt andre cyanotoksiner.

   

2005 © mikweb design