Overvåkingen av vannkvaliteten i Mjøsa i gang

Konsentrasjonen av fosfor var lav ved de to første prøverundene med verdier i området ca. 3-5 mikrogram pr. liter. Den 19. mai var det sirkulerende vannmasser med temperaturer på ca. 4 °C, men den 9. juni var temperaturen økt til ca. 8 °C i overflata ved Skreia og til ca. 14 °C ved Kise og i Furnesfjorden. I samme perioden ble siktedypet redusert fra 15,3 m til 9,3 m ved Skreia, fra 14,5 m til 5,4 m ved Kise, fra 8,8 m til 5,6 m i Furnesfjorden og fra 11,0 m til 5,5 m ved Brøttum. Årsaken til reduksjonen er trolig en kombinasjon av en våroppblomstring med kiselalger og tilførsler av flomvann fra elvene. De store mengdene med pollen som sees på overflata mange steder, kan trolig også ha bidratt noe til reduksjonen i siktedyp.

Du kan følge med på analyseresultatene, både i Mjøsa og tilløpselvene, ved å klikke deg inn på NIVAs AquaMonitor.

   

2005 © mikweb design