Beskjedne algemengder i Mjsa s langt i sesongen
Mye fint og varmt vær har preget Mjøsområdet i sommer. Til tross for dette, ser det ut til at algemengdene i Mjøsa har vært forholdsvis beskjedne så langt.

NIVA målte et siktedyp på 8,1 m ved hovedstasjonen utenfor Skreia den 5. august, dvs. litt bedre enn miljømålet på 8,0 m. Vanligvis kommer toppen i algemengdene i august eller september i Mjøsa. Flere prøver skal samles inn i tida framover, og mye analysearbeid gjenstår. Det er derfor altfor tidlig å trekke noen konklusjon om årets sesong blir bra eller dårlig med tanke på overgjødslingssituasjonen.

Det har vært mange dager med bra badetemperaturer i Mjøsa. Den 5. august ble det målt fra 17,9 °C til 18,3 °C i sjiktet 0-5 m midtfjords på hovedstasjonen. Mange steder langs land og på flere av badestrendene kan en nok forvente noe høyere temperaturer.

   

2005 © mikweb design