Besøk fra Sveriges største innsjøer
Den 26. og 27. mai får Vassdragsforbundets styre besøk av en delegasjon på 25 personer fra «vattenvårdsförbundene» for de store svenske sjøene Vänern, Vättern og Mälaren.

Dette er organisasjoner som tilsvarer Vassdragsforbundet. Vi har mye til felles med naboene i øst, vi har hatt en del kontakt tidligere og ser nå muligheter til å utvikle samarbeidet videre. Studiereisen vil fokusere på tilstanden og viktige utfordringer i vannområde Mjøsa og forslag til miljøforbedrende tiltak, og vi håper på gjensidig utbytte av besøket og erfaringsutvekslingen.

Studieområdet blir Gjøvik og Hunnselva opp til Raufoss, samt Mjøsa via Skibladner. Fra programmet nevnes utfordringer ved fiske- og vannforvaltning i Mjøsas nedbørsfelt, storørreten i Mjøsa og Lågen, Hunnselva i byplanleggingen, utfordringer og tiltak i Hunnselva og vannforsyningen i Gjøvik.

   

2005 © mikweb design