Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
Lenker


FAKTASIDER
 • Miljøtilstanden i Mjøsa
 • Mjøsovervåkingen
 • Fiskearter i Mjøsa (poster)
 • Miljøtilstanden i vassdrag i Hedmark
 • EUs vanndirektiv
 • Vannportalen
 • Veiledning på Vannportalen
 • Vann-Nett Statistikk
 • Faktaark vannområder og -forekomster 
 • Vannmiljø
 • seNorge.no
 • Miljøstatus i Norge 

 • OFFENTLIGE MYNDIGHETER
 • Info fra regjering og departementer
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Karttjenester NVE
 • Mattilsynet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Fylkesmennene i Norge
 • Naturforvaltning i kommunene
 • Miljøkommune.no
 • Veiviser i det offentlige
 • Veiviser i miljølovverket
 • Oppland fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Akershus fylkeskommune

 •  
   

  SENTRALE INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER
 • Norsk institutt for vannforskning
 • NIVA Region Innlandet
 • Matportalen
 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet
 • Miljøalliansen
 • Bioforsk Jord, Vann og Miljø
 • Norsk Vann
 • Norsk hydrologiråd
 • Norsk Vannforening
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Glommens og Laagens Brukseierforening
 • Norges Naturvernforbund
 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
 • Naturkompetanse AS
 • Miljøringen

 • ANDRE "PROSJEKTER"
 • Morsa - Vansjø og Hobølvassdraget
 • Aksjon Jærvassdraget
 • Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag
 • Strandsone Mjøsa
 • Vätternvårdsförbundet
 • Vänerns vattenvårdsförbund
 • MEDIA

 • Gudbrandsdølen Dagningen
 • Lokalavisa Dølen
 • Oppland Arbeiderblad
 • Hamar Arbeiderblad
 • Hamar Dagblad
 • Ringsaker Blad
 • NRK Hedmark og Oppland

 •  

   


  RAPPORTER M.M.
 • Miljøvernavdelingen - rapporter, Oppland

 • SKOLE & BARN
 • Nettverk for miljølære
 • Miljøjournalistene
 • Vannkunnskap.no
 • Miljøagentene
 • Mange bekker små
 • Blant fiskene i Mjøsa
 • Bekkis
 • Bruk av vann på Østre Toten
 • Hamar naturskole
 • Vannsekken for skolene
 •     
   

   

   
     
       
     

  2009 © mikweb design