Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
AKTUELT

 Søk om støtte til lokale arrangementer!

[30/06-2017]

Vassdragsforbundet har i budsjettet for 2017 satt av kr 50.000,- til "Tilskudd til lokale arrangementer". Støtte vil kunne gis til opplegg som hører inn under paraplyen "helhetlig vannforvaltning". Til nå har vi bevilget penger til NM i isfiske på Mjøsa og Hamar Naturskole. Det står enda igjen kr 30.000,-. 

Lag, foreninger og andre kan søke fortløpende. Søknad sendes til fmopohs@fylkesmannen.no


 Vannområde Mjøsa – Gjennomføring av tiltak i kommunene

[29/06-2017] Vi er inne i en periode der tiltak for å nå vannmiljømålene skal besluttes og gjennomføres. Det er den enkelte sektormyndighet, herunder kommunene, som er ansvarlig for å vurdere, prioritere og beslutte gjennomføring av tiltak innenfor sine ansvarsområder.
Les mer

 Overvåkingen av Mjøsa i full gang

[22/05-2017] Første prøverunde i årets overvåking av Mjøsa er gjennomført. Opplegget er noe endret i 2017. 
Les mer

 Årsrapport for 2016

[04/05-2017] Da er også hovedrapporten for fjorårets overvåking i vannområde Mjøsa klar - se den her. 

 Overvåking av utvalgte miljøgifter i Mjøsa 2016

[18/04-2017]

Vassdragsforbundet sammen med fylkesmennene ga NIVA oppdraget med å undersøke miljøgifter i fisk og musling på utvalgte stasjoner i Mjøsa. Bakgrunnen for undersøkelsen var pålegg fra Miljødirektoratet til to virksomheter om relevant overvåking av deres utslipp.
 
Metaller, PAH og omdanningsprodukter av PAH ble undersøkt i lake, hork og andemusling fanget ved Helgøya og utenfor renseanlegg ved Mjøsa. Det var kvikksølvkonsentrasjonene som var høyest, i lakemuskel på nivå med fiskespisende mjøsørret og i horkemuskel omtrent som i planktonspisende krøkle. Konsentrasjonene av de andre stoffene var lave.

Se rapporten her. 


 Foredrag fra fagdagen 31.03.2017

[18/04-2017] Her kan du se alle foredragene fra Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag på Honne 31. mars 2017.
Les mer

 Rapport om miljøtilstanden i Mjøsa 2016

[03/04-2017]

På oppdrag for Vassdragsforbundet gjennomførte NIVA også i 2016 den tradisjonelle Mjøsovervåkingen. Nå er den kortfattede rapporten klar. Les mer  


 Økologisk tilstand vurdert i Sjoa og Vinstra

[01/03-2017]

På oppdrag for Vassdragsforbundet har NIVA igjen undersøkt seks elvelokaliteter i vassdragene Sjoa og Vinstra. Rapporten viser resultatet av den økologiske tilstandsklassifiseringen i 2016, også sammenlignet med data fra 2012 og 2014. Det meste er på stell. Les mer   


 NM i isfiske 2017 på Mjøsa

[02/02-2017] I starten av mars arrangeres Norgesmesterskap i isfiske på Mjøsa - les mer her. Vassdragsforbundet har gitt støtte til arrangørforeningene.  

 Mjøsovervåkingen 2017

[26/01-2017] Tilbudsfristen for overvåking av Mjøsa, tilløpselvene og utløpselva gikk ut 23.01.2017. Det kom inn kun ett tilbud. Dermed blir det NIVA som skal gjennomføre overvåkingen i 2017, med opsjon for ytterligere to år.

| Arkiv |

 

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver ble stiftet 31. mars 2003. Vi har nå 64 medlemmer: 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn, 3 vassdragsregulanter og 27 bedrifter, avfallsselskaper og interesseorganisasjoner, samt 10 støttemedlemmer.

Odd Henning Stuen er daglig leder og Vassdragsforbundets kontaktperson, med epost fmopohs@fylkesmannen.no

Vår besøksadresse er Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer - postadressen er Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER. 


Hunnselva


 Kart over Mjøsa

 Fakta om Mjøsa

 Miljømål

 Miljøtilstanden i Mjøsa

 Prøvestasjoner

 Folder istidsinnvandrere

 EUs vanndirektiv

 Veiledning på Vannportalen

 Vannportalen Glomma 


  

 KUNNGJØRINGER


KONTAKT OSS

Adresse:
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Postboks 987
2626 LILLEHAMMER


Besøksadresse:
Statens hus, Storgata 170

Org.nr: 985 849 102
Telefon: 61 26 61 37
Telefax: 61 26 61 67
E-post: ohs@fmop.no

Abonnér på nyheter
Send en e-post til oss så kan du motta en melding i din innboks om nyheter /oppdateringer på vår nettside.

kontakt

 
   
     
   

2009 © mikweb design