Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
AKTUELT

 Beskjedne algemengder i Mjøsa så langt i sesongen

[08/08-2016] Mye fint og varmt vær har preget Mjøsområdet i sommer. Til tross for dette, ser det ut til at algemengdene i Mjøsa har vært forholdsvis beskjedne så langt.
Les mer

 Feltsesongen på Mjøsa godt i gang

[30/05-2016] NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte den 23. mai full prøverunde på alle fire stasjoner, med prøver fra overflata og ned til de store dyp (400 m ved hovedstasjonen utenfor Skreia).
Les mer

 Oppstart av Mjøsovervåkingen 2016

[18/05-2016] Det har gått en stund siden opprinnelig anbudskonkurranse ble avlyst. Mjøsovervåkingen ble lyst ut på nytt, og det er nå klart at det blir NIVA som også i år skal undersøke Mjøsa og de viktigste elvene. Første tur på innsjøen blir etter planen 23. mai. I "ventetiden" har Fylkesmannen i Hedmark sørget for at senvinterprøvene fra de faste Mjøsastasjonene og vannprøver fra elvene er tatt.

 Besøk fra Sveriges største innsjøer

[18/05-2016] Den 26. og 27. mai får Vassdragsforbundets styre besøk av en delegasjon på 25 personer fra «vattenvårdsförbundene» for de store svenske sjøene Vänern, Vättern og Mälaren.
Les mer

 Mjøsovervåkingen i 2015 - Hovedrapport

[20/04-2016] Og så var NIVAs hovedrapport for fjorårets overvåking i vannområde Mjøsa klar - se den her.

 God økologisk tilstand i Mjøsa i 2015

[06/04-2016] Overvåkingen NIVA gjennomførte for Vassdragsforbundet i 2015, konkluderer samlet sett med god miljøtilstand i Mjøsa med hensyn til overgjødsling (eutrofiering), algemengde og algesammensetning. Les mer

 Overvåking i deler av vannområde Mjøsa i 2015

[06/04-2016] Begroingsundersøkelser som ble gjennomført i vannforekomster på Toten, i Gjøvik, Lillehammer og Gausdal viser varierende økologisk tilstand, fra jevnt over moderat tilstand i Østre Toten til god og svært god tilstand i Lillehammer. Les mer

 Nytt styre i Vassdragsforbundet

[04/04-2016] På årsmøtet 30. mars 2016 ble det valgt nytt styre. Kari Svelle Reistad fra Hamar kommune er ny styreleder. Se resten av styret under fanen "Om oss".

 Foredrag fra Årsmøte og fagdag 30.03.2016

[04/04-2016]

http://vassdragsforbundet.no/mikpublish/media/Aarsmotet_2016_Gabestad.pdf 

http://vassdragsforbundet.no/mikpublish/media/Aarsmotet_2016_Lovik.pdf

http://vassdragsforbundet.no/mikpublish/media/Aarsmotet_2016_Steindal.pdf 


 Mjøsovervåkingen 2016 - ny utlysing

[02/03-2016] Anbudskonkurransen for Mjøsovervåkingen i 2016 ble avlyst i februar, men er i dag lyst ut på nytt, se www,doffin.no.

| Arkiv |

 

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver ble stiftet 31. mars 2003. Vi har nå 64 medlemmer: 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn, 2 vassdragsregulanter og 27 bedrifter, avfallsselskaper og interesseorganisasjoner, samt 11 støttemedlemmer.

Odd Henning Stuen er daglig leder og Vassdragsforbundets kontaktperson, se nederst i denne spalten. Korrekt epost er nå fmopohs@fylkesmannen.no

Fra 15. juni 2015 er vår besøksadresse Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer - korrekt postadresse er nå Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER. 


Hunnselva


 Kart over Mjøsa

 Fakta om Mjøsa

 Miljømål

 Miljøtilstanden i Mjøsa

 Prøvestasjoner

 Folder istidsinnvandrere

 EUs vanndirektiv

 Veiledning på Vannportalen

 Vannportalen Glomma 


  

 KUNNGJØRINGER


KONTAKT OSS

Adresse:
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Postboks 987
2626 LILLEHAMMER


Besøksadresse:
Statens hus, Storgata 170

Org.nr: 985 849 102
Telefon: 61 26 61 37
Telefax: 61 26 61 67
E-post: ohs@fmop.no

Abonnér på nyheter
Send en e-post til oss så kan du motta en melding i din innboks om nyheter /oppdateringer på vår nettside.

kontakt

 
   
     
   

2009 © mikweb design